profiel

Het bedrijf en onze doelstellingen.

Webers Beheer bv is een bedrijf waaronder 3 werkmaatschappijen vallen te weten: drukkerij Webers Assen bv, drukkerij Webers Leek bv en Webers Media Groep bv. Bij de totale groep werken op dit moment 30 mensen.  Het bedrijf is opgericht in 1983 als drukkerij in Assen en later door diverse overnames van bestaande drukkerijen en autonome groei, geworden tot wat het nu is.

Ons bedrijf is financieel kerngezond, slagvaardig en vol ambitieuze toekomstplannen.

Door de combinatie drukkerij / uitgeverij kunnen we de acquisitie benaderen vanuit het product. Wij hoeven de productie van de verschillende brochures niet als inkoop te beschouwen omdat dit intern uitbesteed wordt. Opmaak, druk, afwerking en alle tussenliggende productiefasen vinden in eigen beheer plaats. Het behoeft geen betoog dat de kostenstructuren hierdoor veel gunstiger liggen, dan wanneer een uitgeverij haar drukwerk moet inkopen. Hierdoor kan tot een snellere verantwoorde exploitatie worden gekomen, die het product centraal stelt en niet de acquisitieomzet en kunnen de belangen van zowel onze opdrachtgevers als ook onze adverteerders centraal worden gesteld.

Wat kunt u van ons verwachten?

Webers Media Groep neemt een afleveringsverplichting op zich, die onafhankelijk is van de acquisitieomzet. Met andere woorden: de brochures worden altijd op het afgesproken tijdstip, (vrijwel altijd) gratis, met of zonder advertenties geleverd. Afhankelijk van de specificaties van het project zijn meestal voor rekening van de Webers Media Groep de kosten van opmaak, druk, afwerking, het printen van adresetiketten (van aangeleverde bestanden) sealen en het ter post bezorgen van de brochures en/of magazines (excl. portokosten). Uw organisatie zorgt op haar beurt voor tijdige aanlevering van kopij en eventueel adresbestanden.

Voor meer informatie kunt U altijd contact met ons zoeken via onze contact pagina op deze site.